Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Chcem registrovať magický diaľkový ovládač k TV

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 25/07/2016

Chcem zaregistrovať magický diaľkový ovladač k TV


 Symptom

Ak nemôžete ovládať zapnutie / vypnutie, hlasitosť, tlačidlo Home a iné, skontrolujte nasledovné:

    1. Vždy vymeňte obe batérie v ovládači naraz.

    2. Odstráňte všetky prekážky v prednej časti televízora, ktoré môžu zakrývať prijímač.

    ※ Prijímač je umiestnený v pravom dolnom rohu alebo uprostred.

    3. Ak je televízor v miestach, kde je intenzívnejšie slnečné svetlo, presuňte ho na iné miesto.

  

 Riešenie


Inicializujte magický diaľkový ovládač a potom ho znova registrujte.

 ※ O opakovanú registráciu sa pokúste, keď je televízor zapnutý.
Magický diaľkový ovládač 2010 ~ 2011

1. Stlačte tlačidlo OK a MUTE súčasne po dobu 5 sekúnd k inicializácii.
       (Počas inicializácia bliká)
2. Ak nasmerujete diaľkové ovládanie na televízor a stlačíte tlačidlo OK, bude automaticky registrovaný a zobrazí správu na obrazovke.


Magický diaľkový ovládač 2012

1. Stlačte tlačidlo Smart (Home) a tlačidlo Späť súčasne po dobu 5 sekúnd.

2. Nasmerujte diaľkový ovládač na TV a stlačte tlačidlo OK (rolovacie koliesko).

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500