Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Napájanie se nevypne

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 28/07/2016

Napájanie se nevypne


Symptóm

Nedá vypnúť TV pomocou diaľkového ovládania alebo tlačidla napájania umiestneného na výrobku.

 


 Riešenie

1. Skontrolujte, či tlačidlo na výrobku funguje správne.

※ Umiestnenie tlačidla napájania sa líši podľa modelu televízora.
Nájdete ho vždy v užívateľskej príručke.

2. Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači televízora a skontrolujte, či prijímač diaľkového ovládania na televízore nie je prekrytý

- Uistite sa, že vždy meníte obe batérie naraz a skontrolujte správnu polohu batérií +, -.
- Umiestnenie diaľkového ovládača prijímača sa líši v závislosti od modelu televízora, ak je prijímač zakrytý prekážkou (sound bar, rám obrazu, dekorácie ...) nebude správne fungovať.


3. V prípade, že nemôžete zapnúť / vypnúť set-top box diaľkovým ovládaním, je odpojený od televízora a nebude možné ho ovládať.
Skontrolujte prosím nastavenie pripojenia.

4. Skúste použiť diaľkový ovládač po vypnutí fluorescenčného svetla.
- Tri vlnovej dĺžky žiarivky môžu rušiť frekvenciu a diaľkové ovládanie nemusí fungovať. (Diaľkové ovládanie 38kHz)

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500