Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Spustenie automatického ladenia

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 28/07/2016

Spustenie automatického ladenia


Symptóm

Zakúpili ste nový televízor alebo sa presťahovali a chcete sledovať anténový televízne vysielanie?


Riešenie

Ak prepojíte TV s anténny káblom do televíznej anténnej zásuvky a spustíte automatické ladenie, kanály sa automaticky naladí a uloží do pamäte televízora.
Anténny / Káblový vstup je v zadnej časti výrobku, čo sa môže líšiť podľa modelu televízora.
Ako nastaviť Automatické ladenie


Nie Smart TV
※ Setting procedure / adjustment menu may vary by model.


Menu → Kanály → Automatické ladenie

<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: ko; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;'>Smart TV pred '13

Menu Settings Kanály Automatické ladenie Štart


</span>Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500