Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako môžem použiť režim skrytých titulkov?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/09/2016

Jako môžem použiť režim skrytých titulkov?

Symptóm

Funkciu titulkov môže používateľ použiť na analógovom alebo digitálnom vysielaní, za predpokladu, že televízna stanica titulky vysiela.


Užívateľ si môže prispôsobiť veľkosť písma titulkov, farbu ...
Voľba [Auto] alebo [Užívateľ - prispôsobiť].
Ak ste zvolili možnosť "používateľ", môžete si nastaviť veľkosť textu / farbu / priehľadnosť-nepriehľadnosť a farbu pozadia.


※ Môžete si tiež zvoliť možnosť (Digitálne titulky) - iba v rámci digitálneho vysielania.


Pri modeloch vyrobených po roku 2009, je možné zmeniť veľkosť písma titulkov.

Toto je možné aplikovať len na digitálne / analógové vysielanie s externým vstupom.
Titulky sa na obrazovke zobrazuje iba vtedy, ak daná televízna stanica vysiela digitálne titulky.

 
① U analógového signálu / externý vstup, si zákazník môže zvoliť medzi jazykom anglickým a iným.
② Pre digitálny signál, je vysielanie v jazyku krajiny danej stanice.
    
V prípade, že daná televízna stanica vysiela titulky aj v druhom cudzom jazyku, možno si jazyk zmeniť.


 Riešenie


Nie Smart TV

① Diaľkový ovladač [Smart] alebo [Home] → [Nastavenia] →[Možnosti] → [Titulky] → Zapnúť


② Diaľkový ovladač [Home] alebo [Smart] → [Nastavenia] →[Možnosti]→ [Titulky]→ [digitálne nastavenia]

→ Prispôsobiť : môžete si nastaviť veľkosť písma, farbu textu, pozadia, atď.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500