Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Pri sledovaní videa z USB flash disku sa nezobrazujú titulky.

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/09/2016

Při sledovaní videa z USB flash disku se nezobrazujú titulky.


Symptóm

Pri sledovaní videa z USB flash disku sa nezobrazujú titulky.


 Riešenie

1. Skontrolujte, či sú video a titulky v rovnakom  priečinku súboru.

2. Skontrolujte, či majú rovnaký názov súboru.

príklad:  videosúbor: LGTV.AVI Súbor s titulkami: LGTV.SMI


3. V prípade, že názov súboru je príliš dlhý, skráťte ho.

※ Ak zmeníte jeden názov, zmeňte aj ten druhý.

príklad: LGTV_HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS-ENG.Mp4Ba.SMI

→ LGTV.SMI


4. Skontrolujte vlastnosti súboru titulkov, v prípade že sa zobrazí chybne, vyskúšajte iný súbor titulkov.

※ V prípade, že súbor titulkov zobrazuje chybu vo viacjazyčnom prostredí a titulky sa nezobrazia, je nutné zmeniť vlastnosti titulkov.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500