Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ak zvolím externý vstup, obrazovka sa nezobrazí.

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Video systémy
  • Naposledy aktualizované 29/09/2016

Ak zvolím externy vstup, obrazovka se nezobrazí.


Symptóm

Žiadny obraz pri prehrávaní videa.


 Riešenie

- Ak máte nastavený výstup z externého vstupu, skontrolujte nasledovné:

① Vyberte vstup, ktorý je pripojený k televízoru.
napr .: AV alebo jeho súčasť ....

② Skontrolujte port pre pripojenie na zariadení i televízore.
※ OUT konektor na zadnej časti produktu je výstup.
     Ak je pripojené v konektore IN, presuňte ho do výstupu OUT.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500