Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Nejde nahrávať obraz na kazeru

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Audio systémy, Systémy domáceho kiná, Televízory
  • Naposledy aktualizované 28/07/2016

Nejde nahrávať obraz na kazeru

Symptóm

Nemôžem nahrávať obraz.

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>

 Riešenie

1. Skontrolujte, či má kazeta možnosť zápisu.
2. Skontrolujte, či je kontrolka záznamu vypnutá.
T-120, T-160, T-180, T-210: Toto označenie určuje možnú dĺžku záznamu v minútach, teda 120, 160, 180 atď.

 
①'SP 'označuje štandardné kazety. Túto kazetu doporučujeme vybrať v prípade, keď potrebujete vysokú kvalitu obrazu a zvuku.

②'EP 'alebo' SLP 'je 3x rýchlejšia ako normálna kazeta, jej použitie sa odporúča v prípade, že chcete nahrať reláciu, napr. Športový prenos, ktorý si pozriete raz a potom ho vymažete.

③Môžete zvoliť možnosť "Automatický" v prípade, že máte naplánovaný záznam. Rýchlosť pásky sa mení automaticky v závislosti na naplánovanom programe.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500