Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Žiadne titulky pri DivX kodeku

  • Riešenie problémov - Video
  • Prehrávanie súborov USB
  • Riešenie problémov
  • Audio systémy, Systémy domáceho kiná, Televízory
  • Naposledy aktualizované 28/07/2016

Žiadne titulky pri DivX kodeku


Symptóm

Pri prehrávaní videa sa zobrazujú titulky.

 Riešenie

Je nutné mať názov titulkov rovnaký ako je názov videa.

Ak sa stále titulky nezobrazujú, skontrolujte či sú formátované ako ANSI kód.

Otvorte titulky v poznámkovom bloku a dajte Uložiť ako a vyberte formát ANSI.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500