Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Nehrá jedna časť centrálneho reproduktora

  • Riešenie problémov - Zvuk
  • Žiadny zvuk z niektorých reproduktorov
  • Riešenie problémov
  • Audio systémy, Systémy domáceho kiná, Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/07/2016

 Nehrá jedna časť centrálneho reproduktora


Symptóm

Centrálny reproduktor nefunguje. (nie je počuť zvuk)

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

 Príčina

Centrálny reproduktor na pravej strane nehrá.

</span>


 Riešenie

① Skontrolujte zapojenie centrálneho reproduktora; + [Červená] a - [Čierna].
② Skontrolujte nastavenia reproduktora.
③ Skontrolujte nastavenie módu.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500