Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Zo subwoofera nevychádza žiadny zvuk

  • Riešenie problémov - Zvuk
  • Žiadny zvuk z niektorých reproduktorov
  • Riešenie problémov
  • Audio systémy, Systémy domáceho kiná, Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/09/2016

Zo subwooferu nevychádza žiadny zvuk


Symptóm

Zo SoundBaru sa ozýva zvuk, ale nie je ho počuť zo subwoofera.


 Riešenie

1) Postupujte podľa postupu nižšie v prípade, ak sa neozýva zvuk zo subwoofera.
2) Svieti LED svetlo na subwooferi?
3) Ak nie, skontrolujte napájací kábel.
4) Ak zelené LED svetlo bliká alebo červené svieti, znamená to, že jednotka a subwoofera nie sú prepojené.
5) Ak nepočujete žiadny zvuk, vyskúšajte reset podľa postupu nižšie.
6) Stlačte tlačidlo STOP na jednotke a číslo 6 na ovládači v rovnaký čas a podržte je po dobu viac ako 5 sekúnd.
7) Zobrazí sa WL RESET na displeji.
8) Ak je WL RESET zobrazené,
9) Stlačte párovací tlačidlo zo zadnej časti subwoofera s tenkou násadkou (ako napríklad guľôčkové pero, špendlík) po dobu viac ako 5 sekúnd.
10) Striedavo začne blikať zelené a červené svetlo.
11) Odpojte napájací kábel jednotky a subwoofera.
12) Skontrolujte, že svetlo už nesvieti.
13) Po jednej minúte, zapojte napájací kábel od jednotky a subwoofera späť.
14) Zapnite jednotku.
15) Ak zelené LED svetlo bliká rýchlo a potom prestane, máte to dobre nastavené.
Teraz má byť počuť zvuk z jednotky i subwoofera.
16) Ak stále nepočujete zvuk, opakujte postup ešte raz.

[Stlačte STOP & číslo 6 súčasne]    [WL RESET]


 

[Stlačte párovanie po dobu 5 sekúnd.] [Zelené LED svieti: Normálny]

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500