Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] Výber vstupov

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 03/09/2015

 

Výber vstupov

 

LG televízia má niekoľko rôznych video a autio vstupov. 

Vstupy, ktoré majú byť použité, budú závisieť na type zariadenia, ktoré majú byť pripojené.

Většina televízií LG má aspoň jeden z nasledujúcich:

 

  - HDMI

  - Anténa / TV / Coax

  - Composite (AV)

  - Component

  - RGB-PC

 

 

 

Zmena vstupu

 

Po stlačení tlačítka INPUT na diaľkovom ovládači sa zobrazí zoznam vstupov.

Vstupy, ktoré sú v súčasnej dobe spojené s inými zariadeniami budú zobrazené v jasnejších farbách ako tie, ktoré nie sú zapojené.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500