Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[TV] LG Smart TV - Pripojenie HD zariadení

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Hotelové TV, TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 03/09/2015

 LG Smart TV - Pripojenie HD zariadení

 

 

HDMI

 

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite HDMI kábel verzie 1.3 alebo 1.4 (hlavne pokiaľ používate 3D).

 

 

1. Pripojte kábel HDMI medzi HDMI OUT do TV výstupu na Vašom HD zariadení a použite vstup na televízii.

    

2. Zapnite televíziu a následne zapnite HD zariadenie.

    Televízia rozpozná zariadenie a spýta sa, či ho chcete použiť. 

 

Komponent

 

Prenáša analogové video a audio signály z extérneho zariadania do televízie. 

Pripojte extérne zariadania a televíziu pomocou  komponentného káblu, ako je uvedené nižšie. 

 

 

1. Pripojte video výstupy [] (Y, Pb, Pr), digitálne zariadenie

     COMPONENT IN VIDEO typu jack do televízie.

     Konektory mají farby (Y = zelená, PB = modrá, a PR = červená).

 

2. Prepojte audio výstup [] digitálneho zariadenia

    COMPONENT IN AUDIO typu jack do televízie.

 

3. Zapnite set-top box / BluRay prehrávač atd.

    (Viď príručka pre zariadenie.)

 

4. Vyberte zdroj komponentného vstupu na televízii pomocou ponuky INPUT.

 

   

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500