Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako mám nastaviť zámok na mojej TV?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 28/07/2016

Ako mám nastaviť zámok na mojej TV?


Symptóm
 

Môžete si nastaviť/resetovat heslo.
Pôvodné heslo je "0000" a užívateľ si ho môže zmeniť.
 
※ Ak ste zabudli heslo, môžete ho inicializovat len prostredníctvom zákaznického servisu.

※ Skontrolujte :
    Zabezpečenie zablokuje určitý kanál a externý vstup. Ak zadáte heslo na zamknutom kanále, bude dočasne odomnutý.Riešenie

Nie Smart TV

<how to="" set="" –="" before="" ‘11="" models=""></how>

① Home nebo tlačidlo Menu Zámokzadejte heslonastavte heslo→ zadejte nové heslo a potvrďte jej

<how to="" set="" -="" smart="" tv="" <="" span="">Netcast ‘12~’15></how>

① Smart SETTINGS→ ZámokZadejte hesloNastavte heslo→ zadejte nové a potvrďte ho.Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500