Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Čas sa nezobrazuje správne

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 27/07/2016

Čas sa nezobrazuje správne


Symptóm

Na televízore sa nezobrazuje správny čas.
Ak stlačíte tlačidlo OK (zobrazí sa informačná lišta), tak môžete čas skontrolovať.

① Ak nastavíte čas na digitálne anténe na "Auto", čas sa nastaví automaticky podľa aktuálnej stanice.

② Ak sledujete televízor cez set-top box alebo iné externé zariadenie, môžete nastaviť čas na "Manuálne" a nastaviť ho manuálne.

※ Po nastavení času a po odpojení TV z elektriny (výpadok, odpojenie napájacieho kábla, pokles napätia) sa inicializuje a bude ho potrebné znovu nastaviť.

※ Ak je nastavený nesprávny čas, naplánované nahrávanie nebude zapnuté v správny čas.

 
Riešenie

Pre televízory, ktoré nie sú Smart TV.


① Automatické: Nastavenie → Čas → skontrolujte 'Aktuálny čas' → Hodiny → Automaticky
      Pre DTV používateľa, ak nastavíte Auto, čas sa nastaví automaticky podľa vysielacej stanice.

② Manuálne: Nastavenie → Čas → skontrolujte 'Aktuálny čas' → Hodiny → Manuálne → nastavte rok / mesiac / deň / hodiny / minúty.


<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'>

NetCast '12 ~ '15>

Automatické: [Smart] [Nastavenia] [Čas] [Hodiny] [Automaticky]

Manuálne: [Smart] [Nastavenia] [Čas] [Hodiny] [Manuálne]

</span>

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500