Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Po stlačení tlačidla napájania sa zobrazí správa o "uzamknutí zariadenia".

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 28/07/2016

Po stlačení tlačidla napájania sa zobrazí správa o "uzamknutí zariadenia".


Symptóm

Ak je zámok zariadenia aktívny, nie je možné ovládať televízor tlačidlami na TV.

※ Funkčné je len tlačidlo napájania.

 

 Riešenie

Funkciu zámku je možné vypnúť/zapnúť diaľkovým ovládačom, podľa postupu uvedeného nižšie.

Menu→ZábezpečenieZámok zariadenia : Zapnúť, Vypnúť

※ Niektoré modely nemusia funkciu tohoto zámku podporovať.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500