Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Využívanie aplikácie Správy s LG G4

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 19/06/2015

Vyžívanie aplikácie Správy s LG G4

Návod, ako využívať aplikáciu Správy, alebo ako zmeniť východziu aplikáciu za inú, napríklad Hangouts.

how to use  Návod na použitie.
 
            1. Aplikácia Správy  

                  Aplikácia Správy kombinuje text a zasielanie multimediálnych súborov v jednej intuitívnej, ľahko ovládateľnej aplikácii.

                  Zaslanie správy

                  ① Z domovskej obrazovky, ťuknite na Aplikácie  > Správy 

                  ② Ťuknite na   pre vytvorenie novej správy.

                  ③ Vložte meno, alebo telefónne čislo do políčka Komu. Ako budete vkladať písmená , bude sa zobrazovať nápoveda vo forme uložených kontaktov. Kedykoľvek môžete ťuknúť na prislúchajúci kontakt, a taktiež môžete pridať niekoľko kontaktov súčasne.

                  ④ Ťuknite na Vložiť správu a môžete vkladať znaky.

                  ⑤ Ťuknite na kontextové menu   pre otvorenie ďalšich možností. Vybrať si môžete ktorúkoľvek z nich.

                  ⑥ Ťuknite na  Poslať  pre odoslanie napísanej správy prijímateľovi.

                       Varovanie:  160 - znakový limit pre jednu sms správu sa môže líšiť v závislosti na krajine a operátorovi služieb, ako aj na použitom kódovaní pri písaní správ.
                                           
Ak bude počas písaní správy pridaný prídavný objekt, ako je video, obrázok, alebo hudobný súbor, správa sa zmení na mutlimediálnu správu (MMS) a správa bude spoplatnená podľa platného cenníka poskytovateľa služieb.

 

                  Používanie emotikonov

                        Môžete oživiť Vaše správy pomocou smajlíkov. Pri písaní novej správy, ťuknite na kontextové menu ICON > Vloziť smajlík.

                  Pre prístup k emotikonom, ťuknite   , potom    na LG klávesnici a vyberte si smajlík z kategórií emotikonov.

 

                  Zmena nastavenia témy konverzácií

                  Je možná zmena nastavenia témy konverzácií..

                  ① Z domovskej obrazovky, ťuknite na  Aplikácie  > Správy   > Kontextové menu  > Nastavení  > Obecné nastavenia  > Témy konverzácií.

                  ② Je možné si zvoliť zo šiestich ponúkaných možnosť, alebo je možné si zvoliť fotografiu z Galérie, alebo je možné odfotiť nové pozadie..                 

                  ③ Ťuknite na Bubliny pre výber štýlu konverzácie.  Je možné si vybrať zo šiestich ponúkaných možností.

 

                  Zmena nastavení správ

                  Váš telefón má predpripravené nastavenia správ, aby ste mohli správy posielať hneď. Ak však máte záuejm o zmenu týchto nastavení podľa Vašich preferencií, je to možné zmeniť.

                  ① Z domácej obrazovky  ťuknite na  Aplikácie  > Správy  > Kontextové menu  > Nastavenia.

 
          2. Zmena prednastavenej aplikácie pre zasielanie správ
 

                   Je možné zmeniť pôvodnú aplikáciu Správy, za inú aplikáciu určenú na zasielanie správ podľa Vašej voľby. Napríklad je takto možné zmeniť aplikáciu Správy za aplikáciu Hangouts.

                  ① From the Home screen, tap Aplikácie  > Nastavenia   > Všeobecné nastavenia > Prednastavené aplikácie pre zasielanie správ 

                  ② Vyberte aplikáciu zo zoznamu. Otvorí sa požiadavka na potvrdenie voľby. Ťuknite na Áno pre potvrdenie voľby.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500