Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako používať e-mail na LG G4 ?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 19/06/2015

Ako používať e-mail na LG G4?

Function LG G4 základný e-mail

             Aplikáciu e-mail môžete použiť na čítanie iných e-mailov ako Gmail™.

             Aplikáciu e-mail podporuje tieto typy účtov: POP3, IMAP a Microsoft Exchange (pre firemné využitie).

             Poznámka: Niektoré Nastavenia, Menu, alebo Ikony sa môžu líšiť v závislosti na verzii softvéru, operátora a poskytovateľa bezdrôtových služieb.


             1. Vytvorenie e-mailu
 

                  ① Na domovskej obrazovke kliknite na položku Aplikácie  ICON > Email ICON

                  ② Kliknutím na ikonu Compose / Zložiť ICON vytvoríte novú správu.

                  ③ Kliknutím na ikonu Attach / Priložiť ICON priložíte súbor.

                  ④ Kliknutím na ikonu Send / Poslať ICON odošlete e-mail.

 

           2. Čítanie prijatých e-mailov
 

                  ① Na domovskej obrazovke kliknite na položku Aplikácie ICON > Email ICON

                       Poznámka: Keď príde nový e-mail, upozornenie sa zobrazí v notifikačnej lište. Potiahnite notifikačný panel smerom dole a kliknite na prijatý e-mail.

                  ② Kliknite na Doručená pošta / Inbox v ľavom hornom rohu pre rýchle zobrazenie účtov. 

                  ③ Kliknite na predmet e-mailu pre zobrazenie.

                  ④ Ak je súčasťou e-mailu príloha, bude sa zobrazovať pod riadkom predmetu. Kliknutím na priložený súbor sa zobrazí príloha.

                  ⑤ Kliknite na tlačidlo Stiahnúť / Download vedľa prílohy ho uložíte do pamäte.

                       Poznámka: Vaše uložené súbory sú umiestnené v tejto zložke. Na domovskej obrazovke kliknite na Aplikácie ICON > Správca súborov  ICON > Všetky súbory >

                       Interná pamäť > Stiahnuté súboryICON.

                                  

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500