Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Moje miesta v nastaveniach Smart Settings

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 29/06/2015

Moje miesta v aplikácii Smart Settings

Function Funkcia

            1. Funkcia analyzuje miesta, kde sa zdržiavate a najčastejšie používanú lokalitu spoznáva ako Moje miesto.

            

 

How to use Návod na použitie

          

            1. Je však možné nastaviť Moje miesto aj manuálne v Nastavenia > Všobecné> Umietnenie > Moje miesta.

          2. Taktiež je možné pristupovať k nastaveniam cez  Nastavenia > Všeobecné > Smart Settings. 

 

                 Manually set the current location as home  Manually set the current location as home

 

              3.Miesto, na ktorom sa zdržujete najčastejšie, je označované ako Domov  (vyžaduje učiacu sa periódu aspoň 5 dní).

 

                 access settings  The place you stay the most is recognized as home .

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500