Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[LG G4] Prečo nie je možné použiť funkciu Snímok krásy?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 07/07/2015

Prečo nie je možné použiť funkciu Snímok krásy?

 

Function Funkcia

  

             1. Snímok krásy je na LG G4 možné použiť až pre 5 osôb.

             2. Ak je tvár príliš ďaleko od displeja, zakrytá okuliarmi alebo vlasmi, prípadne mimo stanoveného  priestoru, nemusí  byť rozpoznaná ako tvár a v tomto prípade nebude Snímok krásy aktivovaný.                  
             3.V prípade, že je na snímke zachytených menej ako 5 osôb, funkcia nemusí byť spustená kvôli nesprávnemu uhlu tváre, prípadne prekrytím tváre inými objektami.   

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500