Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Domovské ovládacie tlačidlá v LG G4

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Telefóny
  • Naposledy aktualizované 07/07/2015

Domovské ovládacie tlačidlá v LG G4

 

how to use Návod na použitie

 

             Nastaviteľné ovládacie tlačidlá je možné upraviť, zmeniť vzhľad, pozíciu a funkcionalitu podľa Vašich predstáv.

             Poznámka: niektoré nastavenia, položky v menu, alebo ikony sa môžu líšiť v závislosti na použitej verzii softwaru, alebo poskytovateľovi služieb.

 

             Pre zmenu ovládacích tlačidiel je potrebné:;

             Z domovskej obrazovky ťuknúť na  Aplikácie ICON > Nastavenia  ICON > Dipslej > Úvodné dotykové tlačidlá ICON a vyberte si z týchto možností úprav:

 

             Kombinácia tlačidiel

             Pridajte a upravte kombináciu

             ① Ťuknite na  Kombinácia tlačidiel

             ② Potiahnite konkrétnu ikonu pre zmenu poradia domovských tlačidiel.

             ③ Je možné pridať dve ikony dodatočne, aby ich bolo maximálne 5 z týchto možností: Notifikácia, QuickMemo+, QSlide, alebo Dvojié okno.

 

             Dostupné domovské tlačidlá

            ICON Tlačidlo Späť:  vracia na predchádzajúcu obrazovku. Taktiež zatvára vyskakovacie okná ako sú menu a dialógové okná.

            ICON Tlačidlo Domov:  vracia na domovskú stránku. Swipe up from below the Home key to the Google icon and release to open Google Search/Now app. Potiahnite

            ICON Tlačidlo Posledné spustené aplikácie:  zobrazuje posledné aplikácie a stránky v poradí za sebou. Prechádzajte zoznamom a vyberte si aplikáciu, ktorú si želáte maximalizovať

                 Chrome karty sa zobrazia ako samostatné náhľady a v nastaveniach prehliadača Chrome toto nastavenie je možné zmeniť. Potiahnite prst na aplikácii doprava, alebo doľava, aby ste aplikáciu zatvorili, alebo zvoľte Vymazať všetko pre kompetné vyčistenie listu

                 Ťuknite na  Dvojité okno pre povolenie tejto funkcie.  Pre zobrazenie ďalšich možností je možné podržať tlačidlo Posledné spustené aplikácie.

            ICON Tlačidlo Notifikácia:  Je možné rýchlo otvoriť a zatvoriť horný panel notifikácií jedným tlačidlom.

            ICON QuickMemo+  dovoľuje vytvoriť novú poznámku. Pri práci s telefónom je tak možné zachytiť fotku obrazovky, alebo vytvoriť textovú poznámku.

            ICON QSlide   dovoľuje použivať viacero aplikácií pre lepší multitasking - QSlide aplikácie je možné meniť, meniť ich veľkosť, alebo vykonať transparetné.

            ICON Dvojité okno dovoľuje požívanie dvoch aplikácií súčasne.

 

             Farba

             Je možné zvoliť farbu pozadia tlačiel z dostupných alternatív.

 

             Ukrytie Domovských tlačidiel

             Označte   aplikácie, kde sa nemajú domovské tlačidlá zobrazovať.

             Pokiaľ sú domovské tlačidlá skryté, potiahnite prst zo spodu obrazovky, alebo zboku obrazovky pre znovuzobrazenie tlačidiel.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500