Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Čo je Rychlý snímok?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 23/07/2015

Čo je rýchly snímok?

 

Function Roužitie

 

          ▶ Stlačíte dvakrát tlačidlo na zníženie hlasitosti pre spustenie fotoaparátu a okamžité uskutočnenie fotky.

                1. Fotoaparát sa aktivuje s predchádzajúcimi nastaveniami.  
                2. Rychlý snímok môže byť použitý aj v móde spánok .
                3. Užite si odfotenie pomocou funkcie Rýchly snímok.

        Poznámka: Pre prístup do Galerie je potrebné sa vrátiť na domovskú obrazovku.

                4. Ak dvakrát stlačíte tlačidlo zníženie hlasitosti, spustí sa fotoaparát.

        Poznámka: Pre túto funkciu môže byť použitá len zadná kamera.

                5. Zapnutie/vypnutie funkcie Rychlý snímok : Pôjdete do Nastvenia> záložka Všeobecné> Klávesové skratky> Rychlý
                    snímek.
 
 
 
                 
 
                
 
 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500