Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Čo je Smart Settings?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 12/08/2015

Čo je Smart Settings?

 

Function Použitie

 

            1. So smart settings môžete zapínať alebo vypínať aplikácie a funkcie, otvoriť alebo zmeniť podľa toho, kde sa nachádzate a čo robíte. 

            2. Napr. povoliť Wi-Fi pripojenie keď ste doma. Môžete tiež pripojiť slúchatka a počúvať hudbu.

                Pôjdete do Smart Settings v Nastaveniach pre prezretie viacerých možností.

                Nastavenie Vášho telefónu sa automaticky zmení podľa používania a miesta používania.

 

How to use Návod k používaniu

 

            1. Môžete vstúpiť do Nastavenia  > záložka Všeobecné > Smart Settings.

                Miesto, na ktorom sa najviac nachádzate bude nastavené ako Doma (vyžaduje 5 dní prevádzky k určeniu tejto polohy).

 

    

    

                   [Smart BulletinSmart Settings]                               [Smart Settings]

 

             - Pre manuálne nastavenie pôjdete do Upraviť smart Settings alebo Nastavenia > záložka Všeobecné > Umiestnenie > Moje miesta.

 

              

                       [Upravit Smart setting]  

 

2. Karta Smart Notice zobrazuje návrhy pre Smart Settings podľa používateľského vzoru.

 

           

                              [Karta Smart Notice]

 

 

                              

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500