Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[V10] Ako používať funkciu Smart Notice?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 02/12/2015

Ako používať funkciu Smart Notice?

 

 Popis funkcie

     Model V10 ponúka personalizovanú, intuitívnu a prispôsobivú skúsenosť. Táto funkcia zohľadňuje množsto vstupov v kontexte - používanie zariadenia ponúka relevantné odporúčania, ktoré sa menia v závislosti od potrieb užívateľa. Na základe konkrétneho času v dni, dňa v týždni, udalostí, alebo využívania aplikácií Vám telefón ponúkne užitočné odporúčania a dôležíté upozornenia.

<span style="font-family: Arial;">


 Návod na použitie

     ■ Ako pridať Widget

     Na domovskej obrazovke, ťuknite a podrže prst na voľnej ploche.  Ťuknite na položku Widgety v dolnej časti obrazovky.  V zozname dostupných widgetov si zvoľte Smart Notice, a ťuknite na túto voľbu s podržaním prstu, aby ste mohli posunúť prst na miesto, kde si želáte Widget umiestniť.
    

    

 

     ■ Smart Notice nastavenia

     Ťuknite na ikonu ozubeného kolieska v pravej hornej časti obrazovky pre otvorenie ponuky nastavení. Tu je možné zvoliť karty a notifikácie.

    


 

</span>

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500