Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[V10] Je možné presúvať zástupcu aplikácií z druhej obrazovky na hlavnú obrazovku?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 03/12/2015

Je možné presúvať zástupcu aplikácií z druhej obrazovky na hlavnú obrazovku?

 

 Návod na použitie

     Je možné veľmi jednoducho zmeniť zástupcov aplikácií na druhej obrazovke.  Jednoducho stlačte a podržte aplikáciu, ktorú si želáte pridať a potiahnite ju na druhú obrazovku. Ak už máte 5 aplikácií na druhej obrazovke, pre pridanie novej aplikácie je nutné jedného zástupcu odstániť posunutím späť na hlavnú obrazovku.

     ※ POZNÁMKA : Capture+ nemôže byť presunutý na hlavnú obrazovku, preto je potrrebné túto aplikáciu zmeniť v Aplikácie ▶ Nastavenia ▶ 
     Displej ▶ Druhá obrazovka ▶ Zobrazenie pri zapnutej obrazovke ▶ Zástupcovia aplikácií

      

      
   

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500