Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Zmenšenie obrazovky pre ovládanie telefónu V10 jednou rukou.

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Telefóny
  • Naposledy aktualizované 01/06/2016

Zmenšenie obrazovky pre ovládanie telefónu V10 jednou rukou.


 Funkcia


Funkcia zmenšenej obrazovky dovoľuje pohybom prstu zmenšiť kompletnú obrazovku na menší rozmer.

To má zmysel práve v čase, kedy potrebujete jednou rukou dosiahnuť aj na ovládacie prvky, ktoré by bežne boli dostupné len pre zvolenie druhou rukou.


 Návod na použitie


Funkciu je možné aktivovať pohybom prstu po tlačidlách domovskej obrazovky.

Potiahnutie prstom po domovských tlačidlách smerom doprava aktivuje režim zmenšenej obrazovky vpravo.

Ak potiahnete prst doľava, režim zmenšenej obrazovky sa aktivuje v ľavej časti obrazovky.
Zmenšená obrazovka bude v tomto režime plne funkčná. Ak si želáte jej úpravu, je to možné potiahnutím prstu po zvýrazenom okraji.

Je teda možné zmenšenú obrazovku umiestniť kdekoľvek v rámci plochy displeja:Tlačidlo X na druhom kraji zmenšenej obrazovky ukončuje režim zmenšenej obrazovky, keď už nebude potrebný.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500