Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Jas obrazovky sa mení automaticky v manuálom režime

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Telefóny
  • Naposledy aktualizované 01/06/2016

Jas obrazovky sa mení automaticky v manuálom režime


 Symptóm

Jas obrazovky je upravovaný automaticky i v manuálnom režime.


 Príčina

G5 má dvojkrokové riešenie pre dobrú viditeľnosť na displej v slnečnom svetle.
Prvý krok: Asertívne zobrazenie: senzor okolitého svetla vyhodnocuje potrebu úpravy jasu displeja pre lepšiu viditeľnosť
Druhý krok: Režim denného svetla: Ak je zariadenie nastavené na 100% jas a denné svetlo dopadajúce
na displej bude silnejšie, jas displeja sa nastaví na hodnotu 580 nitov pre ešte lepšiu viditeľnosť na displej. Riešenie

LG G5 automaticky rozhoduje o tom, či je potrebné zvyšovať jas displeja cez slnečné svetlé dni.


.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500