Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Predná časť výrobku sa zahrieva

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizované 02/10/2012

Aký je horúci?

 

▶ Teplo sa vytvára kvôli prevádzke kompresora, čo umožňuje lepšie prilipnutie tesnenia a bráni vytváraniu vlhkosti. Ak je kompresor v prevádzke, vytvára sa teplo, v opačnom prípade sa nevytvára.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500