Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Zvuk vibrácií

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizované 02/10/2012

Je spotrebič umiestnený vodorovne?

 

▶ Nevyrovnaná chladnička spôsobuje vibrácie. Vyrovnajte ju.
※ Ako vyrovnať → uvoľnite skrutku na nastavenie výšky, ktorá je umiestnená na spodnej strane chladničky, smerom doľava → vyrovnajte

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500