Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako sa dávkujú kocky ľadu?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizované 16/09/2015

Ako sa dávkujú kocky ľadu?

 

Symptom Príznak

         1. Z výrobníka ľadu nepadajú kocky ľadu.

 

Reason Dôvod

         1. Ak použijete dávkovač vody, výrobník ľadu, alebo je príliš málo vody, kocky ľadu nemusí byť vyrábané.

 

How to fix Riešenie    

         1. Doplňte čistú vodu do zásobníka podľa vyznačenej rysky (2/3 zásobníka) a stlačením páky upravte hladinu vody.

 

 

1. Oddeľte spodnú nádobku             2. Odstráňte kryt.            3. Rozoberte (Zásobník nemožno odstrániť)

 

Separate door basket Remove cover. Disassembled

 Structure may differ by model.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500