Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Produktom preteká elektrický prúd

  • TS: Problémy súvisiace s napájaním
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 16/11/2012
Neumývali ste priestor okolo práčky vodou alebo nie je v miestnosti príliš vlhko?

 

▶ Môže to byť spôsobené presakovaním vody. Odpojte napájací kábel a druhý deň práčku skontrolujte
▶ Ak máte práčku na vlhkom mieste, po dopraní vždy otvorte okno alebo dvere

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500