Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Práčka vydáva nadmerné hluky

  • TS: Zvuk/šum
  • Hučanie
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 23/05/2013

Ak registrujete nadmernú, zvýšenú hlučnosť práčky pri otáčaní bubna, môže byť spôsobené uviaznutým cudzím predmetom v sitku čerpadla. Skontrolujte sitko, či nie je zanesené cudzími predmetmi.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500