Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Kontrolujete odtokový filter?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 16/09/2015

Kontrolujete odtokový filter?

 

 

cause Dôvod

 

    Otvorte spodný ochranný kryt v ľavom dolnom rohu práčky a skontrolujte, či je odtokový filter správne zostavený.

   ■ Nesprávne zostavený odtokový filter môže spôsobovať netesnosti.

 

how to fix Riešenie

       1. 1. Otvorte spodné viečko a vyberte vypúšťaciu zátku. Vypustite zvyšok odpadovej vody z práčky.

        2. Po kompletnom vypustení, dajte odpadové zátku späť.

        3. Úplné vypustenie dosiahneme rozobratím odtokového filtra, otočením proti smeru hodinových ručičiek.

        Akonáhle je všetko hotové, vložte odtokový filter späť a otočte ním v smere hodinových ručičiek kým nezačujete cvaknutie.

        ※ Ak je podlaha zaplavená, je prijateľné vynechať prvé dva kroky a ísť rovno ku kroku 3.

 

             filter cap check

                             <Netesniace filter> <Úplne zatvorte zátku po vypustení>

 

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500