Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Je potrebné čistiť tesnenie dvierok?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Práčky
  • Naposledy aktualizované 16/09/2015

Je potrebné čistiť tesnenie dvierok?

 

 

cause Dôvod

 

        Ak voda preniká cez dvere práčky, hoci gumové tesnenie nie je porušené*, môžu byť v tesnení zachytené nečistoty.

        ※ Ak je tesniaca guma* zdeformovaná, alebo prasknutá, kontaktujte servisné stredisko..

 

 

 

how to fix Riešenie

 

      Čistite tesniacu gumu* a sklo dverí pravidelne utierajte suchým uterákom.

 

 

  

 

 

        Čistite tiež rám dverí** okolia tesniace gumy a sklo dvierok.

             how to clean

 

        *) Tesniaca guma
            -  Tesniace guma je mechanická časť, ktorá sa používa, aby nedochádzalo k úniku vody a zabraňuje úniku cudzích telies z práčky.

         **) Rám dverí

            -Orámovanie dvierok zabraňuje zatečeniu vody a vniknutiu cudzích predmetov do práčky.

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500