Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Je samozřejmostí kompletní sušení?

Riešenie problémov

Je kompletné sušenie samozrejmosť?

 

how to use Ako používať

 

         ■  Ak prádlo počas sušiaceho cyklu nie je úplne vysušené, nastavte úroveň sušenia Maximum alebo Strong . ( Very a Extra )

 

           drying level

                                                                          <Úroveň sušení>

 

       ※ Automatické sušenie automaticky určuje dobu sušenia v závislosti od vlhkosti prádla.

    
            Doba sušenia sa preto môže z času na čas náhle zvýšiť alebo znížiť.

    
            Je to spôsobené tým, že sušička si automaticky sníma vlhkosť prádla, nejedná sa o závadu.

 

 

 

 

*Required question