Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Obrázok je rozdelený a je medzi ním biely pruh

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Audio systémy, Komerčné klimatizacie, Komerčné monitory, Příslušenstvo, Svetelné zdroje LED, Systémy domáceho kiná
  • Naposledy aktualizované 28/07/2016

Obrázok je rozdelený a je medzi ním biely pruh


Symptóm

Obrázok je rozdelený a je medzi ním biely pruh


 Príčina
Mód pre tlač nie je nastavený na Celý obrázok [Image Full] alebo je to spôsobené iným pomerom strán alebo rozmerom obrázka a papiera pre tlač.


 Riešenie

Chodte do nastavenia LG Pocket Photo aplikácie a vyberte mód pre tlač Celý obrázok [Image Full].

<span style='color: black; font-family: Arial; font-size: 12pt; font-weight: bold; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-color-index: 1; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1;'><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p>
<p>
</p>


</span>Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500