Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Chladnička slabo chladí

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky, Mrazničky, Vinotéky
  • Naposledy aktualizované 18/07/2016

Chladnička slabo chladí


Symptóm

teplo v chladničke, slabé chladenie, potraviny sa ľahko a rýchlo kazia.


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

 Príčina

1.Skontrolujte chladničku.

① Ak nie sú dvere chladničky správne zatvorené, chladný vzduch prúdi von a teplý dovnútra. Chladenie je nedostatečné.

Pokiaľ je v poličkách príliš veľa vecí, alebo upchaté prieduchy, môže sa chladenie zoslabiť.


2. Kontrola potravín

Pokiaľ došlo k vloženiu potravín do chladničky pred krátkou dobou, alebo ste do nej vložili potraviny príliš horúce, zvyšuje sa teplota vo vnútri a aj v mrazničke môže byť teplejšie. Keď v teplom počasí otvárate často dvere chladničky, dostáva sa do nej teplo a potraviny sa môžu kaziť.


3. Kontrola okolia

Ak je chladnička umiestnená na priamom slnečnom svetle, alebo v blízkosti sporáka, nemusí chladenie prebiehať správne.

Chladenie môže byť oslabené, ak chladnička nemá možnosť správnej ventilácie.

V prípade, že je chladnička umiestnená v teplom prostredí, môže mať okolitá teplota vplyv na chladenie. Rovnako tak, ak je v prostredí chladnom, môže sa Vám zdať, že je chladenie nedostatočné, pretože teplotné rozdiely sú príliš malé.


4. Dalšie

Po uvedení do prevádzky, alebo po oprave, vyžaduje chladnička dlhší čas na dostatočné vychladenie priestoru.

</span> Riešenie

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

1. Skontrolujte chladničku.

Udržujte potraviny v dostatočnej vzdialenosti od stien a od seba, tak aby sa nelepili. Zatvárajte dostatočne dvere.

Umiestnite správne potraviny do poličiek a uistite sa, že nie je zablokovaný prieduch vzduchu.


2. Skontrolujte potraviny

Záleží na množstve jedla a jeho teplote pri vkladaní do chladničky. Pred tým, než jedlo do chladničky vložíte, nechajte ho vychladnúť. Ak je okolitá teplota príliš vysoká, vyvarujte sa častému otvárania dverí.


3. Kontrola okolia

Pozrite sa okolo chladničky.

Pre správnu ventiláciu je treba nechať priestor okolo chladničky.

Okolitá teplota sa musí pohybovať medzi 5 ° C - 35 ° C. Ak je okolitá teplota nižšia, môže sa zdať teplota v chladničke vyššia. Ak sa potraviny nekazí, teplota je v poriadku.


4. Dalšie

</span>

Po zapnutí chladničky trvá 1-2 hodiny, než začne prúdiť chladný vzduch. Optimálna teplota môže byť dosiahnuta až po 2-3 dňoch v závislosti na množstve a zložení uskladnených potravín.Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500