Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Čo je to Opakované čistenie?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Vysávače
  • Naposledy aktualizované 10/09/2015

Čo je to Opakované čistenie?

 

 

Príznak

            1. čistenie> opakované čistenie

 

 

Ako opraviť

        1. Stlačením tlačidla "Repeat" na diaľkovom ovládači, spustíte režim opakovaného čištění. Aktivácia bude oznámená
             hlasovou správou.
  2. Pre deaktiváciu stlačte tlačidlo znova. Ak je funkcia zapnutá, bude Roboking pokračovať v čistení až do vybitia batérie

                                 

  

                    Opakované čistenie je  on/off                   Ikona Opakovaného čistenia je zobrazená na dispeji                                  

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500