Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Čo mám skontrolovať, keď zistím únik vody?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Umývačky riadu
  • Naposledy aktualizované 16/09/2015

Čo mám skontrolovať, keď zistím únik vody?

 

 

 

cause Dôvod

 

 ■ Pri úniku vody z umývačky skontrolujte prívod vody a vypúšťaciu hadicu.


Skontrolujte, a prostriedok ste použili na umývanie - tekuté prostriedky,  jedlá sóda môžu spôsobiť penenie, vďaka ktorému sa voda

 

dostane z umývačky von.

Uistite sa, že je umývačka vyrovnaná.

 

how to fix Riešenie

 

1. Ak chcete skontrolovať prívodnú hadicu, najprv uzavrite prívod vody a iné ventily. Skontrolujte, či každý spoj je dostatočne upevnený.


2. Upevnite všetky voľné spoje.

  

            fasten loose parts

 

 3. Skontrolujte Y konektor pod drezom u sifónu, či voda nevyteká odtiaľ.
 

           check y-connector

 

4. Upevnite všetky voľné spoje.

5. Ak umývačka nie je vyrovnaná, vyrovnajte ju podľa vodováhy.

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500