Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Nastavenie Tetheringu v LG G4

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 19/06/2015

Nastavenie Tetheringu v LG G4

 

Tethering a siete umožňujú nastaviť mobilné siete, tethering, a VPN.

Poznámka: niektoré položky v menu, Nastavenia, alebo Ikony sa môzu líšiť v závislosti od použitej verzie softwaru, alebo poskytovateľa služieb.

            


How to use  Návod na použitie
 
           1. Nastavenie USB Tetheringu
 

                 Toto nastavenie umožňuje využívať telefón ako dátove pripojenie pre počítač pomocou pripojenia USB kábla.

                 Poznámka: Pri USB Tetheringu nie je možné pristupovať cez PC k pamäti telefónu.

                 Výkon závisí od množstva pripojených zariadení a iných faktorov.

 

                 ① Pripojte telefón k počítaču pomocou USB kábla

                       ② Z domovskej obrazovky ťuknite na  Aplikácie  ICON > Nastavenia ICON > Siete > Tethering  > USB tethering.

                 ③ Ťuknite na USB Tethering posuvník ICON na zapnuté a ťuknite na OK pre potvrdenie.

                 Poznámka: Dátový tethering je závislý na na poskytovateľovi služieb a vyžaduje vhodný dátový plán.

                             Tethering samotný nie je obmedzovaný, ale jeho používanie môže zvýšiť spotrebu dát.

                             Výkon závisí od počtu pripojených zariadení a iných faktorov. Prosím, spojte sa so svojim poskytovateľom služieb pre ďaľšie informácie.

 

 
                  Wi-Fi Hotspot dovoľuje vytvoriť z mobilného telefónu mobilný hotspot.
                  Pokiaľ je táto funkcia povolená, je možné zdieľať dátové pripojenie cez wifi s inými wifi zariadeniami.
                  Poznámka:  Použitie funkcie Hotspotu môže vyžadovať dodatočné predplatné u Vášho poskytovateľa služieb. Pre viac detailov sa prosím obráťte na poskytovateľa.
 

                 ① Z domovskej obrazovky ťuknite na  Aplikácie ICON > Nastavenia ICON > Siete> Tethering  > Wifi Hotspot

                 ② Ťuknite na posuvník  ICON pre aktiváciu tejto funkcie.

                 ③ Napíšte heslo podľa Vášho uváženia a potvďte ho tlačidlom Uložiť.

                      Po chvíli začne telefón vysielať Wifi signál s menom siete SSID, ku ktorej sa môžu pripojiť ostatné wifi zariadenia.

 

                 Pre zmenu nastavení Wifi Hotspotu:

                        Ťuknite na  Wifi Hotspot.

                 ② Ťuknite na Nastavenie prístupového bodu Wifi

                 ③ V nastatovacom okne je možné nastaviť tieto štyri parametre siete:

                      - Názov Wifi (SSID) : Je možné zmeniť názov wifi siete, ktorá je viditeľná pre všetky ostatné wifi zariadenia.

                      - Zabezpečenie : Ťuknite pre zmenu protokolu zabezpečenia, kde je možné zvoliť si  Otvorený, WPA PSK, alebo WPA2 PSK.

                      - Heslo : Pole je viditeľné, pokiaľ je vyžadované vloženie hesla. Vložte heslo.

                                               Toto heslo bude vyžadované pri pripojení iných zariadení k Vášmu telefónu. Zvoľte položku ICON Ukázať heslo pre zobrazenie hesla.                    

                      - Max. počet pripojení : Ťuknite pre výber, kedy je možné mať pripojených maximálne 8 zariadení.

                      - Kanál pre vysielanie : Označte ICON kanál, ktorý si želáte využívať pre vysielanie wifi siete.

                 ④ Ťuknite na Uložiť.

                 Poznámka:  Dátový tethering je závislý na na poskytovateľovi služieb a vyžaduje vhodný dátový plán.

                             Tethering samotný nie je obmedzovaný, ale jeho používanie môže zvýšiť spotrebu dát.

                             Výkon závisí od počtu pripojených zariadení a iných faktorov. Prosím, spojte sa so svojim poskytovateľom služieb pre ďaľšie informácie.

 

            3. Nastavenie Tethering cez Bluetooth

                  Tethering cez Bluetooth dovoľuje pripojiť ostatné zariadenia k Vášmu telefónu cez Bluetooth.
                  Pre zdieľanie pripojenia cez Bluetooth:

                  ① Z domovskej obrazovky ťuknite na Aplikácie ICON > Nastavenia ICON > Siete> Tethering  > Tethering cez Bluetooth

                  ② Ťuknite na posuvník zapnutia  ICON aby ste funkciu zapli.

                  Poznámka: Tethering cez Bluetooth môže byť všeobecne aktívne, pokiaľ je aktívna mobilná sieť, Nie všetky modely podporujú Tethering cez Bluetooth.

 

            4. Nastavenie mobilných sietí

                  Je možné nastaviť zapnutie, alebo vypnutie prenosu dát vo Vašom mobilnom telefóne.

                  ① Ťuknite z domovskej obrazovky na Aplikácie  ICON > Nastavenia ICON > Siete > Viac > Mobilné siete

                  Poznámka: možnosti v sekcii Mobilné siete sa môžu líšiť od poskytovateľa služieb.

 

 

                      Je možné v telefóne vytvoriť a spravovať profily virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré dovoľujú pristupovať k vnútornej lokálnej sieti, ako je napríklad pracovná sieť.
                 
V závislosti od typu VPN profilu používanom vo Vašom zamestnaní môže byť vyžadované prístupové meno a heslo, alebo môže byť vyžadovaná inštalácia bezpečnostných certifikátov predtým, než Vám bude umožnené pripojenie k lokálnej siete zamestnávateľa.

                  Predtým, že iniciujete VPN pripojenie, je potrebné nastaviť zabezpečenie uzamykacej obrazovky (PIN, heslo, vzor pre odomknutie)

 

                  Základné VPN

                  ① Zo základnej obrazovky,  ťuknite na  Aplikácie ICON > Nastavenia ICON > Siete > Viac > VPN

                  ② Ťuknite na  > Pridať sieť VPN.

                  Poznámka: Predtým, že iniciujete VPN pripojenie, je potrebné nastaviť zabezpečenie uzamykacej obrazovky (PIN, heslo, vzor pre odomknutie)

                  ③ Potvrďte VPN na základe bezpečnostných detialov, ktoré Vám poskytol sieťový administrátor.

                  ④ Pre potvrdenie nastavení ťuknite na Uložiť.

 

                  LG VPN (Voliteľné len v niektorých krajinách)

                  ① Zo základnej obrazovky, ťuknite na Aplikácie ICON > Nastavenia ICON > Siete > Viac > VPN

                  ② Ťuknite na > Pridať sieť LG VPN

                  Poznámka: Predtým, že iniciujete VPN pripojenie, je potrebné nastaviť zabezpečenie uzamykacej obrazovky (PIN, heslo, vzor pre odomknutie)

                  ③ Potvrďte VPN na základe bezpečnostných detialov, ktoré Vám poskytol sieťový administrátor.

                  ④ Pre potvrdenie nastavení ťuknite na Uložiť

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500