Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Kopírovanie a vloženie v LG G4

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 19/06/2015

Kopírovanie a vloženie v LG G4

Je možné kopírovať a vkladať text z aplikácií pomocou G4. Dostupné možnosti sa líšia podľa použitia konkrétnej aplikácie.

Poznámka: Niektoré nastavenia, položky v menu, alebo ikony sa môžu líšiť od použitej verzie softwaru, alebo poskytovateľa služieb.


How to use Návod  na použitie
 
           1. Kopírovať a vložiť
 

                  ① Podržte prst dlhšie na texte, ktorý máte záujem kopírovať.

                  ② V závislosti na aplikácii sa objaví vyskakovacie okno s možnosťami Kopírovať/Vložiť/Zdieľať.

                  Vyskakovacie okno môžem obsahovať okrem základných možností aj rozšírené, v závislosti na aplikácií.

 

           2. Použitie schránky
 

                  Schránka dovoľuje kopírovanie a uloženie až 10 objektov, ako je text, alebo obrázok, podobne ako na PC.

                  Použite schránku na skopírovanie adresy z webovej stránky a jej vloženie do aplikácie Mapy, alebo skopírovanie obrázku a vloženie do správy, okrem iných možností.

                  Poznámka: Ak je v schránke 10 položiek, najstaršia sa vymaže pri skopírovaní najnovšej položky.

 

                  Kopírovanie do schránky

                  ① Podržte dlhšie prst na texte, alebo obrázku pre vyvolanie vyskakovacie okna.

                  ② Zvoľte Kopírovať pre vloženie položky do schránky.
                       Poznámka: Obrázok obrazovky (screenshot) sa zobrazí súčasne v zložke v Galérii a súčasne aj do schránky.

                  ③ Podržte prst na položke znovu a ťuknite na Schránku. Položka, ktorú ste skopírovali sa zobrazí na spodku displeja, ak je zvolená možnosť Schránka.

 

                  Vloženie zo Schránky

                  ① Podržte prsť dlhšie na miesto, kde si želáte vložiť skopírovaný text/obrázok

                  Poznámka: V závislosti na aplikácii sa objaví vyskakovacie okno s možnosťami Kopírovať/Vložiť/Zdieľať.

                  ② Zvoľte Schránku pre prehliadanie posledných uložených položiek.

                  ③ Zvoľte položku, ktorá sa má vložiť do prázdného poľa, kam chcete položku umiestniť.

 

                  Vymazanie položiek v schránke

                  ① Dlhšie podržte prst na mieste, aby sa zobrazilo vyskakovacie okno.

                  ② Zvoľte schránku pre prehliadanie posledných uložených položiek.

                       ③  Pre zmazanie položky, ťuknite na ikonu koša.  

                  ④ Označte položky, ktoré si želáte zmazať a potvrďte tlačidlo Hotovo.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500