Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Vytvorenie zvonenia pre kontakt

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 29/06/2015

Vytvorenie zvonenia pre kontakt

 

Function Funkcia

 
            1. Zvonenie je prehrávané automaticky na základe uloženého telefónneho čísla tak, aby bolo možné podľa zvonenia spoznať volajúceho.
                 Je možné zvoliť zvonenie pre všetky kontakty, samostatné kontakty a obľúbené kontakty.Zvonenie je vytvorene pomocou harmónií a zvukov pre dané telefónne čislo.
            2.Pre nastavenie funkcie, , zvoľte Nastavenia –> Zvuk a oznámenia –> Vyzváňanie kontaktu - Zložiť vyzváňanie pre každý/kontakt/obľúbené.
            3. Počuť samotný zvuk melódie je možné pri zobrazení kontaktov.
   
               Rington ID:Adjust setting.
 
                Rington ID:Adjust setting.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500