Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Použitie funkcie QUICKMEMO v LG G4

 • Iné
 • Iné
 • Používanie
 • Tablety, Telefóny
 • Naposledy aktualizované 07/07/2015

Použitie funkcie QuickMemo+ v LG G4

Aplikácia QuickMemo+ dovoľuje zachytiť snímky obrazovky a vytvoriť z nich poznámky, taktiež je možné pridať pripomienku, informáciu o lokácii, obrázok, video, alebo zvuk.

Poznámka: niektoré nastavenia, položky v menu, alebo ikony sa môžu líšiť v závislosti od použitej verzie softwaru, alebo poskytovateľovi služieb.

How to use  Návod na použitie

          1. Vytvorenie poznámky

                 ① Z domovskej obrazovky, ťuknite na  Aplikácie   > QuickMemo+ > ťuknie pre vytvorenie novej poznámky

                 ② Ťuknite na    pre vloženie textu pri písaní.  Možnosti ako editovať text sú viditeľné nad klávesnicou 
                      ALEBO
                      Ťuknite na  
  pre maľovanie , ťuknite na   pre zvolenie typu pera, hrúbky, transparentnosti a farby.

                 ③ Ťuknite na   pre uloženie poznámky.

 

                  Pridanie pripomienky, počasia a lokácie

                 ① Ťuknite na poznámku, pre jej otvorenie

                 ② Na spodku poznámky sú tieto možnosti:

                      - Ťuknite na  pridať pripomienku   , potom zvoľte Časová pripomienka, alebo Pripomienka miesta.

                      - Ťuknite na   pre synchronizáciu s aktuálnym počasím.

                      - Ťuknite na    pre synchronizáciu, alebo pridanie súčasnej lokácie.

                        Poznámka:  Aktívne dátové pripojenie je vyžadované pre pridanie informácií o počasí a lokácii.

 
          2.  QuickMemo+ nastavenia

                  Nasledujúce nastavenia sú dostupné pri úprave poznámok:

                  Dovoľuje sa vrátiť k predošlým verziám pred úpravou
                   Dovoľuje sa vrátiť k verziám pred vrátením sa späť.
                  Dovoľuje upraviť text, jeho farbu aj zalomenie. 
                   Dovoľuje maľovať do poznámky.

                  Dovoľuje vymazať namaľované časti.

                   Uloženie poznámky v aplikácii QuickMemo+
                  Zvolenie kontextového menu pre zobrazenie ďalších možností.

                   Pridanie pripomienky do poznámky, na základe času, alebo lokácie.
                   Pridanie informácií o počasí.
                   Pridanie informácie o lokácii.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500