Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Premiestnenie, kopírovanie obrázkov, videí a ostatných súborov na a z LG G4

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 07/07/2015

Premiestnenie, kopírovanie obrázkov, videí a ostatných súborov na a z LG G4

Použite kábel USB pre presun hudby, obrázkov, a ostatných súborov z Vášho zariadenia do PC a opačne.

Toto pripojenie využíva MTP protokol, ktorý je podporovaný poslednými verziami Windorws, ale nie v operačnom systéme MAC OS X.

Pre presun dát do MAC OS X využíte gratis aplikáciu Android File Transfer.

Poznámka: niektoré nastavenia, položky v menu, alebo ikony sa môžu lísiť v závislosti na použitej verzii softwaru, alebo poskytovateľa služieb.


Function  Premiestnenie, kopírovanie obrázkov, videí a ostatných súborov
 
           1. Prenos v operačnom systéme Windows 
 

                  ① Pripojte zariadenie do USB portu počitača. Pri prvom pripojení je možné vidieť inštaláciu ovládačov.

                       Po inštalácii ovládačov, potiahnite prst z hornej strany obrazovky pre prístup k panelu notifikácií a ťuknite na   . Zo zobrazených možností zvoľte spôsob pripojenia  Prenos médií. (MTP)

                  ② Zariadenie sa pripojí k počítaču ako nový disk (úložné zariadenie) a môže sa zobraziť tabuľka s možnosťami akcií (otvoriť ako...)

                       Pokiaľ sa daná tabuľka neotvorí, zvoľte Počítať a nájdite názov zariadenia. Kopírujte a pracujte so súbormi bežným spôsobom.

 

           2. Prenos v operačnom systéme MAC OS
 

                  ① Nainštalujte program Android File Transfer zo stránky  www.android.com/filetransfer, ana nasledujte pokyny pre inštaláciu.

                       (Pokiaľ používate program  Android File Transfer prvýkrát, dvojitým kliknutím ho otvorte. Po prvých pripojeniach, sa vždy otvorí automaticky po pripojení).

                  ② Pripojete zariadenie k počítaču cez USB kábel.  Android File Transfer sa spustí, ak už práve nie je spustený na pozadí, a otvorí okno, ktoré zobrazí obsah zariadenia spolu s informáciou o kapacite zariadenia.

                  ③ S týmto oknom je možné pracovať štandartne, teda vytvárať zložky, kopírovať ich, alebo presúvať súbory v nich.

                  ④ Po skončení práce odpojte USB kábel.

 

           3. Zmena USB pripojenia
 

                  ① Pre povolenie USB PC spojenia, spojte zariadenie cez USB s počítačom a potom potiahnite prst z hornej strany obrazovky pre prístup k panelu notifikácií a ťuknite na notifikáciu   

                  ② Zvoľte z týchto možností pripojenia:

                       - Nabíjanie telefónu - Nabíjanie pomocou USB kábla

                       - Prenos médií  (MTP) - Ťuknite na prenos dát a pripojenie k PC s operačným systémom Windows, alebo pomocou Android File Transfer (www.android.com/filetransfer) k MAC OS X.

                       - Prenos obrázkov (PTP) - Posielanie obrázkov zo zariadenia . (Použíte, keď spôsob MTP nie je možné zvoliť.)

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500