Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[LG G4] Čo je stručný náhľad?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 07/07/2015

 Čo je stručný náhľad?

 

Function Funkcia

         

          1.Pre použitie Stručného náhľadu stačí v režime spánku prejsť prstom zhora nadol (stiahnutie hornej lišty) a prst podržat na displeji.

                (nie je potrebné telefón odomykať ale predzúdzať)

How to use Použitie

 

            1.Stručný náhľad funguje najlepšie, keď prstom zídete úplne odhora až do cca 1,5 cm od hornej lišty (obr.1)
               Image1
            2.Po potiahnutí prstom dolu cca 1cm príde k rozsvieteniu obrazovky. (obr.2 a 3)
              image 2   Image 3 
           3.Keď prstom potiahnete další cca 1 cm, dojde k zobrazeniu Rychlého náhľadu. (obr.3)
 
              Image 4 
          4.Rýchly náhľad nebude aktivovaný, ak zámok obrazovky je vypnutý.

          5.Rýchly náhľad nebude dobre fungovať v nasledujúcich prípadoch:

             - 1 sekundu po jeho vypnutí

             - potiahnutie príliš rýchlo hore a dole

             - uhol pri potiahnutí je väčší ako 60°

 

             Image 5

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500