Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako uzamknúť obrazovku na LG G4?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 07/08/2015

Ako uzamknúť obrazovku na LG G4?

function Základné nastavenie zámku obrazovky na LG G4

             Váš telefón automaticky používá zámok obrazovky ako prevenciu pred neúmyselnou aktiváciou funkcií.

             Môžete si vybrať zabezpečenie telefónu tak, že ho odomknete len pre prístup k  Vašim dátam, nákupu aplikací a pod.

             Pre nastavenie bezpečnosti na ochranu proti neautorizovanému používaniu môžete zvoliť zabezpečenie (ako Knock Code, Gesto, PIN alebo heslo),

             ktoré je potrebné zadať pre odomknutie telefónu. Pokiaľ chcete, môžete zámok telefónu úplne vypnúť(nastaviť na Žiadne).

          Poznámka: Niektoré nastavenia, Menu alebo ikony sa môži líšiť v závislosti na verzi softwaru alebo poskytovateľovi bezdrátovej siete.


          1. Nastavenie sekvencie zámku obrazovky
 

                 Postupujte podľa nasledujúcich krokov pre prvé nastavenie odomykacej sekvenicie alebo pre vypnutie predchádzajúcej sekvencie.

 

                 ① Na domovskej obrazovke kliknite na Aplikácie icon > Nastavenia icon > záložka Displej > Uzamknutie obrazovky icon

                 ② Kliknite na Vyberte zámok obrazovky.

                 ③ Kliknite na Žiadne, Posunutie, Knock Code, Gesto, PIN alebo Heslo.
                      - Žiadne: Nie je nastavený žiadny zámok, čiže obrazovka nebude zamknutá a je možné ju kedykoľkovek použiť.
                      - Posunutie: Posunutím prstu akýmkoľkovek smerom na obrazovke ju odomknete.
                      - Knock Code: Vytvorte si vlastní Knock Code. Keď je obrazovka vypnutá, je možné ju zadáním sekvencie kdekoľvek na obrazovke odomknúť a zároveň sa zobrazí priamo domovská obrazovka.                                    

   Prečítate si vysvetlenia a kliknete na DALŠIE. Zvolte sekvenciu tromi až ôsmimi dotykmi na obrazovku v poli 2x2 pre nastavenie zámku Knock Code a potom klilknite na tlačítko POKRAČOVAŤ. Sekvenciu zopakujte a klilknete na POTVRDIŤ.

                        Poznámka: Postupujte podľa inštrukcií na displeji pre vytovrenie záležného PINu pre prípad, že sekvenciu zabudnete.

                      - Gesto: Odomyká obrazovku použitím gesta, ktoré vykreslíte prstom. Pokiaľ gesto zadáváte poprvé, zobrazí se vysvetlenie s inštrukciami ako ho vytvoriť.

                                        Prečítajte si vysvetlenia a kliknite na DALŠIE. Zvolte gesto (spojte najmenej 4 bodky) a kliknite na POKRAČOVAŤ.

                                        Potom gesto zopakujte a kliknite na POTVRDIŤ.

                                        Poznámka: Postupujte podľa inštrukcií pre vytvorenie záložného PINu pre prípad, že gesto zabudnete.

                      - PIN: Odomyká obrazovku pomocou číselnej sekvencie. Vložte PIN (minimálne 4 znaky) a kliknite na POKRAČOVAŤ.

                                  PIN zopakujte a kliknite na OK pre potvrdenie.
                      - Heslo: Odomyká obrazovku pomocou alfanumerickej sekvencie. Vložte heslo (najmenej 4 znaky) a kliknite na POKRAČOVAŤ.

                                      Zadejte heslo znovu a kliknite na OK pre potvrdenie.

 

          2. Zmena sekvencie zámku obrazovky

 

                 ① Na domovskej obrazovke kliknite na Aplikácie icon > Nastaveniaicon > záložka Displej > Uzamknúť obrazovku icon

                 ② Kliknite na Vyberte zámok obrazovky.

                 ③ Vložte aktuálnu sekvenciu zámku.

                 ④ Kliknite na Žiadne, Posunutie, Knock Code, Gesto, PIN alebo Heslo.

                 ⑤ Postupujte podľa inštrukcií pre pokračovanie zmeny zámku obrazovky.

 

          3. Zabudnutá sekvencia zámku obrazovky

            

                 Pokiaľ ste v zariadení prihlásený do svojho Google účtu, môžete po zadaní piatich nesprávnych sekvencií odomknúť telefón nasledujúcim spôsobom:

 

                 Zabudnutý Knock code?

                 ① Po 5 nesprávných sekvenciách Knock Code sa zobrazí hlásenie "Bol zadaný nesprávny Knock Code päťkrát za sebou..."

                      a vpravo dole tlačítko "Zabudnutý kód Knock". Prečítajte si upozornenia a kliknite na OK.

                 ② Potom sa objaví rovnaké zadávajúce pole 2x2 ako pri prvom nastavení sekvencie pre jej presnejšie zadávanie.

                 ③ Ak zadáte nesprávnu sekvenicu po šieste, nie je možné ju zadať znova. Budete vyzvaný  k odomknutiu telefonu záložním PINom,

                     ktorý ste zadali pri prvom nastvení kodu. Po vložení PINu kliknite na OK pre odomknutie telefonu.

 

                 Zabudnuté gesto?

                 ① Kliktnite na Zabudli ste gesto? vpravo dole.

                 ② Vložte názov Google účtu (email) a Heslo. Kliknite na Prihlásiť 

                     Vložte záložní PIN a klepněte na OK.

 

                 Zabudnutý PIN?

                 ① Kliknite na Zabudnutý kód PIN? vpravo dole.

                 ② Vložte údaje Google účtu a Kliktnite na Prihlásiť.

 

                 Zabudnuté heslo?

                 ① Kliktnite na Zabudnuté heslo? vpravo dole.

                 ② Vložte údaje Google účtu a kliknite na Prihlásiť.

                 Poznámka: Pokiaľ po odomknutí záložnou metódou (prihlásením k  Google účtu) nevyberte znovu typ zámku obrazovky, bude zámok nastavení defaultne na Posunutie.

                                       

 

                 Pokiaľ nemáte nastavený účet Google alebo si nepamätáte záložný PIN, bude potrebné previesť obnovu továrenských dát. 

                 Upozornenie: Obnovenie továrenských dát vymaže všetky užívateľské data a stiahnuté aplikácie.

 

          4. Zabudnutá sekvencia zámku obrazovky (len Verizon)

 

                 Pokiaľ ste v zariadení príhlásený do svojho Google účtu, môžete po zadaní piatich nesprávnych pokusoch odomknúť telefón nasledujúcim spôsobom:

 

                 Zabudnutý Knock code?

                 ① Po piatich nesprávne zadaných pokusoch sa zobrazí upozornenie  o kontrole zabezpečenia. Prečítejte si ich a kliknite na OK.

                 ② Potom sa objaví rovnaké zadávajúce pole 2x2 ako pri prvom nastavení kopre pre jeho presnejšie zadanie.

                 ③ Po piatich nesprávných pokusoch Knock Code zvolte vpravo dole tlačítko "Zabudnutý kód Knock".

                      Zadajte PIN a kliknite na OK.                                    

 

                 Zabudnuté gesto, PIN alebo heslo?

                 ① Po piatich nesprávne zadaných pokusoch vložte vetu pre kontrolu zabezpečenia life is good a kliknite na OK.

                 ② Pokiaľ ste zabudli záložné údaje gesta, PINu alebo hesla, bude potrebné previesť obnovu továrenských nastavení.

                 Upozornenie: Obnova továrenských dát vymaže všetky užívateľské data a stiahnuté aplikácie. 

 

                 Po desiatich neúspešne zadaných gest, PINu alebo hesla, bude potrebné resetovať  telefon do továrenských nastavení. Stratíte tak všetky

                 uložené informácie. Pri deviatom zadávaní budete na to upozornení.

 

          5.  Časovač  zámku

 

                 Nastavnie časovaču zámku automaticky umožňuje uzamknúť obrazovku po určitom čase od vypnutia displeja z dôvodu nečinnosti.

 

                 ① Na domovskej obrazovke kliknite na Aplikácie icon > Nastavenia icon > záložka Displej > Časovač zámku icon

                 ② Kliknite na Časovač zámku a vyberte jednu z možností. Obrazovka se bude následne po Vami vybranom čase automaticky uzamykať.

                 ③ Zakliknite icon Vypínacie tlačítko okamžitého uzamknutia pre okamžité uzamknutie displeja stlačením tlačidla Power (Zapnutie /Zámok displeja).

                      Poznámka: Vyžaduje zapnutý zámok obrazovky.

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500