Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[V10] Ako pridať ďalšie domovské obrazovky?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 02/12/2015

Ako pridať ďalšie domovské obrazovky?

 

     Je možné pridať až 8 domovských obrazoviek.


 Ako pridať ďalšie domovské obrazovky

     1. Na domovskej obrazovke jednoducho potiahnite dva prsty smerom k sebe (obrázok 1)
     2. Ťuknite na ikonu + pre pridanie ďalších obrazoviek.
     3. Dotknite sa o podržte obrazovku pre jej posun, alebo presunitie do koša a uvoľnite dotyk
     4. Ťuknite na ukonu domovskej obrazovky pre zvolenie konkrétnej obrazovky, ktorú si želáte použivať ako domovskú. Vždy, keď stlačíte stredové domovské tlačidlo, uvidíte túto Vami zvolenú obrazovku.

       

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500