Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[V10] Nové funkcie aplikácie Záznam hlasu (Voice Recorder)

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 02/12/2015

Nové funkcie aplikácie Záznam hlasu (Voice Recorder)

 

 Popis

     Počas nahrávania sa ukladajú infomácie o lokácii a taktiež sa ukladá informácia pripomienky. Môžete ich listovať v zozname nahrávok. Počas vyhľadávania záznamov si môžete zvoliť aj vyhľadávanie podľa lokácie a pripomienok. 

     1. Stlačte Lokácia, alebo Udalosť predtým, než začnete nahrávať, aby ste položky upravili.

     2. Keď sa nahrávanie skončí, informácia o lokácii, alebo udalosti sa zobrazuje spoločne v zozname nahrávok.

    

     3. Môžete vyhľadávať súbory nahrávok s informáciou o udalosti, alebo lokácii.

     4. Vytvorená udalosť dokáže vytvoriť poznámku priamo v aplikácii Kalendár.

     5. Ak je len jedna udalosť vytvorená pre zvolený deň, keď stlačíte tlačidlo udalostí, korenšpondujúca udalosť je pridaná.

     6. Ak je v konkrétny deň viacero naplánovaných udalostí, sú zobrazené za sebou.

     7. Ak nie je žiadna udalosť naplánovaná, nebude pridaná.

      

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500