Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[V10] Koľko poslednýkrát používaných aplikácií sa zobrazuje na druhej obrazovke?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 03/12/2015

Koško poslednýkrát používaných aplikácií sa zobrazuje na druhej obrazovke?

 

 Návod na použitie

     Ak chcete vidieť všetky poslednýkrát spustené aplikácie, kliknite na ikonu □

        

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500