Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[V10] Ako zmeniť ikonu aplikácie, alebo jej veľkosť?

  • Aplikácie
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 04/12/2015

Ako zmeniť ikonu aplikáciew, alebo jej veľkosť?

 

     Je možné zmeniť ikonu aplikácie i jej veľkosť cez ikonu štetca.


 Návod na použitie

      1. Podržte prst dlhšie na ikone, ktorú si želáte zmeniť. Všimnite si malej ikony štetca, ktorá sa objaví.
      2. Ťuknite na ikonu štetca.
      3. Vyberte novú ikonu z ponúkaného výberu obrázkov, alebo si zvoľte vlastný obrázok.
      4. Potiahnutím je možné zvoliť aj veľkosť ikony a ťuknite na OK. Zvoľte si obrázok z galérie, orežte a ťuknite na OK.
      5. Ikona aplikácie je teraz zmenená.

            

            

      

   

<span style="font-family: Arial;"></span>

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500