Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Pripojenie Bluetooth slúchadiel k mobilu

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 01/06/2016

Pripojenie Bluetooth slúchadiel k mobilu

 Ako spárovať Bluetooth Slúchadlá s mobilným telefónom.


1. Nastavte Bluetooth sluchádlá do párovacieho módu.

        a. Nájdite tlačidlo pre zapnutie, ale zatiaľ ho nepoužívajte.

        b. Priložte sluchádlo k uchu, aby ste si po zapnutí overili, že je Bluetooth funkčný.                     

        c. Zapnite tlačidlo do pozície ON (zapnuté) pre párovací mód.

Poznámka: Ak je to vaše prvé párovanie, spustí sa automatický párovací mód.
                    Ak už sluchádlá boli spárované, a nie je cieľové zariadenie v dosahu, prejdú do párovacieho módu po 10 sekundách.

                    LED indikátor bude sýto modrý a indikovať, že headset je pripravený k párovániu. Headset oznámí  "Zariadenie je pripravené k párovániu”.

2. Na Mobilním zariadení, na domovskej obrazovke stlačte Aplikácie  > Nastavenia  > Bluetooth

3. Stlačte Bluetooth do pozice ON   k aktivovaniu Bluetooth.

4. Stlačte Vyhľadať zariadenia v spodnej části obrazovky. Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení.

5. Vyberte model z ponuky. Ak si vyžiada Heslo/PIN, zadajte 0000.

6. Po úspešnom spárování sa zobrazí Pripojené, na displeji mobilného telefónu, vedľa modelu Bluetooth sluchádiel.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500